چهارشنبه 25 آبان‌ماه سال 1390

عیدولایت

جحفه را که عبور کردند، درختان و چشمه روان گودال خم هویدا گشت.

مرکب  رسول حق به آرامی به سوی روشنایی غدیر گام بر می داشت پیامبر می دانست که آخرین حجش است می دانست که اندیشه معنوی رسالت هیچگاه پایانی نخواهد داشت. چشم در زلال چشمه غدیر داشت که کلام خدای او را جانی دیگر بخشید: جبرئیل بر پیامبر وارد شد و این آیه را نازل نمود: هان ای پیامبر ! آنچه را که از سوی پروردگارت به تو نازل شده است تبلیغ کن و اگر چنان نکنی پیام رسالت را انجام نداده ای و خداوند تو را از مردم حفظ می فرماید. جهاز شتران منبر شد و حدیث ثقلین آغاز گرفت . ای مردم !آیا من از خود شما بر شما اولی و مقدم نیستم. پاسخ از جان برآمده ی مردم را که شنید فرمود: هر کس که من مولای او هستم ،علی مولای اوست . این جمله سه بار تکرار شد و تا عرش رسید و ولایت آغاز شد.